Oznamovatel (Whistleblowing)

Oznámení

Začněte kliknutím na tlačítko níže

Zvažte prosím následující body:

  • Pokud si přejete zůstat v anonymitě, neuvádějte žádné osobní údaje, např. své jméno nebo vztah k zúčastněným osobám. Neposkytujte ani žádné údaje, které by umožňovaly vyvozovat závěry o Vaší osobě.
  • Pokud je to možné, nepoužívejte žádné technické zařízení (např. počítač, notebook, chytrý telefon), které Vám poskytl zaměstnavatel. Zejména intranetové připojení může ohrozit Vaši anonymitu.
  • Ujistěte se, že máte zabezpečené připojení k internetu, které je znázorněno symbolem zámku vedle adresního řádku.

Informace pro oznamovatele

Vážený oznamovateli,

prostřednictvím této webové stránky můžete zasílat informace o skutečnostech, které jste zaznamenali nebo se o kterých jste se jinak dozvěděli v souvislosti se spol. ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., resp. v jejích prostorách či v souvislosti s její činnosti. Tato stránka je zabezpečena, což znamená i to, že po odeslání Vaše oznámení není možné, abyste ho Vy nebo aby ho kdokoli jiný změnil.

Prošetření oznámení je často možné jenom tehdy, pokud jsme schopni Vás kontaktovat a získat další informace. Budeme proto rádi, když nám na sebe zanecháte kontaktní údaje, není to však nutné, protože tyto stránky umožňují i zcela anonymní komunikaci.

Podle znění zákona o ochraně oznamovatelů jste povinni poskytovat pouze pravdivé informace a nevyjadřovat vědomě nepravdivá podezření. Pokud byste něco takového učinili, hrozila by Vám pokuta, a v krajním případě dokonce i trestní stíhání.

Po odeslání oznámení prostřednictvím této stránky obdržíte digitální potvrzení o odeslání Vašeho oznámení. Zároveň získáte kód, přes který se můžete ke svému oznámení vrátit.


Upozornění: Obecné stížnosti (např. týkající se výběrových řízení nebo náboru zaměstnanců), které se netýkají trestných činů či závažných přestupků, sem nepatří. Pokud chcete takovou stížnost podat, adresujte ji prosím příslušné kontaktní osobě ve společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

Oznámení

Vaše oznámení nejlépe zpracujeme, pokud nám daný problém popíšete co nejpřesněji. Jako vodítko můžete využít tyto otázky, které by Vám měly pomoci popsat záležitost, kterou chcete oznámit:

  • Jaký druh porušení/porušování předpisů se odehrál?
  • Trvá problém i nadále?
  • Jakým způsobem k problému došlo?
  • Kde k problému došlo (název projektu,konkrétní místo/místnost)?
  • Kdy k problému došlo (čas, datum)?
  • Jaké důkazy / indicie podporují Vaše tvrzení?

Podobné otázky najdete i níže v rámci formuláře. Odpovězte na co nejvíce z nich. Pokud k některé otázce žádné informace nemáte, neodpovídejte na ni. Zároveň neuvádějte jména, příjmení ani osobní údaje jiných osob, pokud to není nezbytně nutné.